Montaj

Vakum pompanız vibrasyonsuz olarak çalışacak şekilde üretilmiş olduğu için yere sabitlenmesi gerekmemektedir. Ancak pompanın sabitlenmesi gereken durumlarda (makine içine montaj gibi) pompa vibrasyon takozları altında bulunan bağlantı delikleri kullanılmalıdır.

Yer Seçimi

Pompanızı yetkili personelin erişebileceği özel bir alana yerleştirin. Vibrasyon takozları üzerinde düz bir zemine yerleştirin. Kolay ve doğru bir bakım için erişilebilir olmalıdır. Doğru yerleşim için yandaki Şekilde gösterilen minimum mesafeleri alınız. Pompanın yerleştirildiği alanda yeterli seviyede hava sirkülasyonu sağlayın. Pompanın su ile temasını  engelleyin. Pompa dış ortama monte edildiğinde atmosferik etkilerden korunmalı ve düşük sıcaklıklara uyumlu pompa yağı kullanılmalıdır. Pompa ekzostundan gelen sıcak hava ve fanların çalışanları rahatsız etmemesine dikkat edin.

Vakum hattı bağlantısı (R1 ¼'')

Vakum pompasının vakumlanacak hazne veya sistem ile bağlantısı pompa girişi ile aynı ölçüde borular ile yapılmalıdır. Çok uzun veya küçük çaplı borular pompa performansında düşmeye neden olur. Boru ve bağlantı elemanlarının oluşturacağı ağırlık pompaya bindirilmemelidir. Pompa ile boru hattı arasındaki bağlantının esnek vakum hortumu ile yapılması sağladığı kolaylık açısından tavsiye edilir. Tüm birleşim noktalarının sızdırmaz şekilde sıkılmış olması  isstemde oluşabilecek kaçakları engeller.

Vakem Vakum Kurulum ve Montaj
Vakem Vakum Kurulum ve Montaj
Vakem Vakum Kurulum ve Montaj

Elektrik Bağlantısı

Pompanın tüm elektrik bağlantıları uzman bir personel tarafından EN 60204-1 veya pompanın kullanıldığı yerde yürürlükte olan diğer yönergelere uygun olarak yapılmalıdır.

Kullanılan tüm elektriksel ekipman EN 50081-2 ve EN 61000-6-2 elektromanyetik uyumluluk direktiflerine uygun olmalıdır.

Çalışma geriliminin motor etiketinde bulunan voltaj ve frekans değerlerine uygunluğunu kontrol edin.

Elektrik motoru aşırı yüklenmeye karşı korunmalıdır. Motor  tiketindeki amperaj değerleri referans kabul edilmelidir.

Toprak bağlantısını yapın ve faal olduğundan emin olun.

Elektrik bağlantısını motor kapağı içinde bulunan diyagrama  uygun olarak yapın.

Pompayı kısa bir süre (2-3 saniye) çalıştırarak motor dönüş yönünü kontrol edin. Doğru dönüş yönü pompa üzerinde ok işareti ile belirtilmiştir.

Pompanın ters yöne dönmesi halinde üç faz kablosundan ikisinin yerleri değiştirilerek pompanın doğru yönde dönmesi sağlanmalıdır.

Egzoz hattı bağlantısı (R 1 ¼'')

Pompa ekzost çıkışının borular ile istenilen başka bir yere veya dışarı verilmesi mümkündür. Pompa eksozt çıkışı ile aynı ölçüde ve maksimum 15 m uzunlukta borular kullanılmalıdır. Daha uzun boru hatları için daha büyük ölçüde borular kullanılmalı, boru ağırlığı pompaya binmemelidir. Boru hattı içinde yoğunlaşan yağın geri dönmemesi için hat mutlaka aşağı eğimli olmalıdır. Boru hattında dirsek kullanılmamalıdır.

Yukarı Git

Copyright © 2016 Vakem Vakum Pompa İmalatı & Mühendislik | hosted and designed by